Mieszkańcy Iławy wybrali nową Radę Miasta
23 października 2018
Mieszkańcy Iławy wybrali nową Radę Miasta

21 października iławianie oddali głosy na zaufanych kandydatów do Rady Miasta i Burmistrza Iławy. Już wiemy, kto będzie reprezentował iławian w radzie, w wyborach na burmistrza czeka nas II tura.

Zgodnie z wynikami tegorocznych samorządowych mandaty do Rady Miejskiej uzyskali:

Żyliński Adam Jacek     
Kopaczewski Dawid     
Młotek Michał     
Rykaczewski Andrzej Jarosław           
Rychlik Aneta     
Wyżlic Martyna Justyna   
Bojko Edward       
Jackowska  Ewa Urszula         
Rozborski Dariusz         
Woźniak Tomasz Wiesław         
Paczkowski Dariusz Adam     
Pogodowska Anna Katarzyna
Prasek Elżbieta Maria     
Szymański Wojciech Józef
Foryś Ryszard
Miecznikowski Zbigniew Marian       
Rykaczewski Piotr
Rochowicz Feliks Stanisław     
Hatała Stefan     
Ptasznik Włodzimierz Lew       
Sławiński Tomasz Sebastian

 

Jaką rolę pełni Rada Miejska? Zgodnie ze Statutem Miasta Iławy z dnia 28 grudnia 2011 roku:

§ 28. 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 jest realizowany w szczególności poprzez:

1) organizowanie spotkań z wyborcami,

2) dyżury w siedzibie Rady w terminach podanych do publicznej wiadomości,

3) informowanie mieszkańców o sytuacji Miasta i swojej działalności w Radzie

4) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

5) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg od mieszkańców Iławy,

6) współdziałanie z osiedlami.

§ 29. 1. Radny organizuje spotkania z mieszkańcami w obiekcie będącym siedzibą władz Miasta lub gminnych jednostkachorganizacyjnych.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim  uzyskanych głosów, są one dowodem zaufania mieszkańców!

 

Wiadomo juz także, że w wyborach na stanowisko burmistrza czeka nas II tura, w której to iławienie wybierać będą pomiędzy obecnym Burmistrzem Iławy Adamem Żylińskim a Dawidem Kopaczewskim

Wyniki wyborów samorządowych 2018 na stanowiska Burmistrza Miasta Iławy (wg procent. głosów mieszkańców):

Adam Żyliński (39,10%)
Dawid Kopaczewski (21,90%)

Piotr Żuchowski (21,60%)
Maciej Mikołajczyk (17,40%). 

 

Jakie zadania ma Burmistrz zgodnie ze statutem?

 Rozdział 8.

BURMISTRZ

§ 46. 1. Burmistrz w szczególności:

1) przygotowuje projekty uchwał;

2) gospodaruje mieniem Miasta;

3) realizuje budżet Miasta odpowiadając za jego prawidłowe wykonanie;

4) reprezentuje Miasto na zewnątrz;

5) kieruje bieżącymi sprawami Miasta;

6) wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Miastu ustawami oraz powierzone w drodze porozumień.

2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Miasta określone przepisami prawa.

3. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady

 

4 listopada Iławianie ponownie zdecydują o tym, kto przez kolejne 5 lat będzie podejmował ważne decyzje dotyczące Iławy. 

4 listopada to ważna data dla Iławy.

Każdy głos ma znaczenie!

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net