Konkurs na projekt szkoły i przedszkola na osiedlu piastowskim ogłoszony
19 października 2018
Konkurs na projekt szkoły i przedszkola na osiedlu piastowskim ogłoszony

Mamy taką praktykę, aby procedurę konkursu architektoniczno-urbanistycznego stosować do dużych projektów – komentuje Mariola Zdrojewska - zastępca burmistrza Iławy – dzięki temu możemy jako miasto oczekiwać nowych, świeżych pomysłów i wizji architektonicznych. Jak dotychczas miasto zorganizowało konkursy na zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP, skweru Żeromskiego przy ul. Sienkiewicza, czy adaptację Domu Weterana na Centrum Nowe Horyzonty. Teraz czas na szkołę – dodaje.

Procedura konkursowa składa się z kilu etapów. Pierwszy z nich to wyłonienie uczestników konkursu, następnie mają oni czas do 14 marca 2019 roku na opracowanie i przesłanie do urzędu prac konkursowych. Wówczas zbiera się sąd konkursowy aby ocenić i wyłonić najlepsze prace. Jeżeli zostanie wybrany zwycięzca urząd będzie mógł rozpocząć bezpośrednio negocjacje z tymi firmami projektowymi, które zajęły dwa pierwsze miejsca i zlecić wykonanie właściwego projektu budowlanego.

Ale kto tak naprawdę o tym zadecyduje? Poznajmy zatem skład sądu konkursowego:

 • Przewodniczący Sądu Konkursowego - mgr inż. arch. Ewa Kasperska-Machura,
 • Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego mgr inż. arch. Ewa Filar,

Sędziowie:

 • dr inż. arch. Ewa Brach, - mgr inż. arch. Mirosław Góralski,
 • mgr inż. Krzysztof Kozak, - mgr inż. Mariola Zdrojewska,
 • mgr inż. arch. kraj. Julia Bartkowska,

Sekretarze Organizacyjni Konkursu:

 • mgr Mariusz Korpalski,
 • mgr Roman Radtke.

Co więc ma zawierać taki projekt konkursowy? Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej zespołu budynków oświatowych, przedszkola i szkoły wraz z zaprojektowaniem zewnętrznej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Budynek ten, lub zespół budynków ma spełniać określone cele i zadania. Przede wszystkim ma się tam znajdować:

 1. 5-oddziałowe przedszkole dla 125 dzieci wraz z salą gimnastyczną i pracowniami specjalistycznymi (np. logopedyczną) oraz zewnętrznym placem zabaw.
 2. szkoła podstawowa, dla 24-29 oddziałów, mieszcząca 600 uczniów w klasach I-VIII, z pracowniami specjalistycznymi (np. logopeda, pedagog-psycholog, gimnastyka korekcyjna), gabinetem pielęgniarki, stomatologicznym, z sala gimnastyczną i boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią prostą i okólną, skocznią do skoku w dal, siłownią zewnętrzną i placem rekreacyjnym:
  - 9 sal lekcyjnych dla dzieci młodszych z klas I-III
  - 15 sal lekcyjnych macierzystych dla starszych klas,
  - pracownie specjalistyczne wraz z zapleczami: fizyki, chemii, geografii, biologii i techniki/ plastyki, muzyki,
  - sala komputerowa dla 26 uczniów,
  - dwie sale komputerowe po 15 osób,
  - trzy salki językowe dla 15 uczniów każda,
  - sala do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej z możliwością prowadzenia zajęć tanecznych.
 3. sala sportowa (min. 18x30m, wys.7,0m) z możliwością jej podziału na dwie części, a przy sali należy przewidzieć:
  - magazyn sprzętu,
  - pokój trenera z natryskiem i WC,
  - 4 zespoły 15-osobowych przebieralni z natryskami i WC,
  - przebieralnie i WC dla osób niepełnosprawnych.
 4. zaplecze kuchenne do obsługi obu placówek – szkoły i przedszkola, który składać się będzie z kuchni i niezbędnych pomieszczeń magazynowych, socjalnych i innych pomocniczych oraz z jadalni szkolnej.

Ile to wszystko będzie kosztować i kiedy można się spodziewać realizacji?
Na obecnym etapie jest za wcześnie, aby deklarować jakiekolwiek kwoty. Zdajemy sobie z tego sprawę, że budowa szkoły będzie drogą inwestycją, ale obiekt o którym mowa, ma być wyzwaniem XXI wieku oraz spełniać podstawowe postulaty mieszkańców os. Piastowskiego – zapowiada burmistrz Adam Żyliński. - To pierwsza od wielu lat tak duża inwestycja oświatowa, stąd wymaga ona dobrego przygotowania nie tylko dokumentacji, ale także budżetu miasta. Oceniam, że powinniśmy podołać temu zadaniu do roku 2022 – 2023. Dodam, że na realizację tej inwestycji będziemy starać się pozyskać środki zewnętrzne, choć w tej materii możliwości są bardzo ograniczone - dodaje Żyliński.

Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net