Październikowe podsumowanie kadencji 2014-2018
11 października 2018
Październikowe podsumowanie kadencji 2014-2018

Za nami 4 lata kadencji samorządowej. To czas podsumowania działań iławskiego ratusza i Rady Miejskiej. Ponizej z podziałem na najważniejsze sektory zaobserwować można to co zostało zrealizowane w miejskiej przestrzeni publicznej. Pozytywne zmiany widoczne są nie tylko w przestrzeni publicznej w postaci nowych inwestycji, wyremontowanych dróg i ulic czy szkół ale także w malejącym zadłużeniu miasta przy jednoczesnym wzroście dochodów a także w trosce o wspieranie inicjatyw prospołecznych i ekologię w mieście.

W 2014 roku, po przejęciu Budżetu Miasta od poprzednich włodarzy bilans otwarcia wynosił na poziomie dochodów około 100 mln zł ( 101714652,98), a wydatki wyniosły niecałe 96 mln zł, natomiast niewiele ponad 11 mln zł przeznaczono wówczas na inwestycje. Zadłużenie miasta wynosiło wówczas blisko 40 % dokładnie (38,48 %). Bilans miasta według stanu na 27.08.2018 r. to dochody 16 8325379,62 zł dochodów i wydatki inwestycyjne na poziomie prawie 50 mln zł, a stan zadłużenia miasta został zmniejszony do 22,54 %.

 

Graficzny wykaz budżetu miasta na lata 2014-2018

 

Wskaźnik zadłużenia miasta na lata 2014-2018

Iława już od 20 lat efektywnie wykorzystuje dotacje unijne. W upływającej kadencji samorządowej w 12 wnioskach o dotacje udało się uzyskać niecałe 50 mln zł na realizację inwestycji oraz ok 530 tys zł na tzw. działania miękkie.

Oto lista projektów, które już zostały zrealizowane, są w trakcie lub niedługo się rozpoczną.

1. Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej – trzy wnioski: - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską – dofinansowanie 2,4 mln zł - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne – dof. 3,4 mln zł - Wyposażenie przebudowanej hali oraz remont dachu Ośrodka Psychoedukacji – dof. 0,6 mln zł.

2. Zagospodarowanie turystyczne brzegów rz. Iławki i j. Iławskiego oraz Wyspy Młyńskiej - dwa projekty, łączna  kwota dof. 6,4 mln zł.

3. Lasek miejski przy ul. Sienkiewicza – dof. 3,5 mln zł.

4. Fontanna przy ul. Królowej Jadwigi i skwer przy ratuszu – dwa projekty, łączne dofinansowanie to 2,1 mln zł.

5. Modernizacja terenu przy dworcu PKP – dof. 19 mln zł.

6. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 2 i nr 4 – dof. 2,7 mln zł

7. Dotacja na poprawę gospodarki wodno-ściekowej – wspólny projekt z Iławskimi Wodociągami – dof. 7,1 mln zł

8. Rozbudowa Ekomariny w Iławie – dof. 2,1 mln zł

9. Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława – dof. 0,5 mln zł.

Ulice osiedlowe to temat niezwykle ważny dla codziennej pracy samorządu. Przykłada się dużą wagę nie tylko do funkcjonalności zaplecza drogowego i parkingów ale też związanej z nim estetyki najbliższego otoczenia. Wszystko po to, aby ostateczny rezultat zadowolił wszystkich mieszkańców.

- Wybudowanie od podstaw 12 ulic (Wyczółkowskiego, Księżnej Dobrawy, Mieszka I, Sybiraków, Kraszewskiego, Poprzecznej, Lipowej, Chrobrego, Warsztatowej, Odnowiciela oraz drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych, Morelowej),

- Wykonanie 5 łączników istniejących dróg (ul. Grudziądzkiej, ul. Bydgoskiej, ul. Boczno-Górnej, ul. Gdańskiej, ul. Chełmińskiej) - Stworzenie 5 układów dojazdowych (do Przychodni "Rodzina", do sądu wraz z parkingami, od ul. Andersa do budynków na ul. Sobieskiego, chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców, od ul. Ziemowita do terenów WMSSE – ul. Papiernicza)

- Przygotowanie dokumentacji ulic, które czekają na realizację.

 Szeptyckiego, Wodna, Wiśniowa, Poziomkowa, Górna, Łąkowa, Sosnowa, Świerkowa, Kolejowa, dalszy ciąg ulic Dobrawy i Mieszka, dokumentację fragmentów i łączników Chrobrego,Toruńskiejoraz całego układu komunikacyjnego położonego pomiędzy torami, ulicą Sobieskiego i ulicą Królowej Jadwigi (na zapleczu Domu Weterana), plus dokumentację drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A.

- W każdej z powyższych inwestycji zadbano także o oświetlenie.

- Doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicach: Sobieskiego (w pobliżu wiaduktu kolejowego i przy ul. Kopernika), Ostródzkiej, Kościuszki, Skłodowskiej, a w trakcie realizacji przy ul. Smolki.

- Zakupiono 18 lokali mieszkalnych z dotacją z Banku Gospodarki Krajowej w wys. 35%

- Sprzedano ponad 12 ha nieruchomości przemysłowych.

Wprowadzone inicjatywy prospołeczne służą mieszkańcom miasta i mają za zadanie polepszać ich jakość życia. Powstał szereg udogodnień, z których mogą korzystać osoby starsze i rodziny, również wielodzietne.

- Iławska Karta Dużej Rodziny – dla lokalnych podmiotów.

- Szczepienia przeciw pneumokokom dla wszystkich dwulatków z Miasta Iławy.

- Koperta Życia – niezbędne dane medyczne seniorów.

- Teleopieka dla osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych.

 - Darmowy przejazd komunikacją miejską dla pasażerów od 70 roku życia.

- Organizacja Gali Bratnia Dłoń – podziękowania osobom, które w szczególny sposób angażują się w pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

W trosce o otaczające nas środowisko nacisk został położony w pierwszej kolejności na jakość powietrza w mieście.

- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

- Demontaż wyrobów azbestowych z terenu miasta

- Uruchomienie programu wymiany pieców na ekologiczne

- Zakup 9 autobusów spełniających wymogi środowiskowe (EURO 6)

- Nasadzenia roślin ozdobnych na terenie miasta (369 szt. drzew, 2110 szt. krzewów oraz 1999 szt. bylin i traw ozdobnych).

Szkoły i przedszkola miejskie to jedno z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych zadań przed jakimi stoi samorząd. Przykładając wagę do tego aby jakość edukacji w placówkach miejskich była na najwyższym poziomie stale udoskonalane są warunki do nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli.

- Okresowe remonty w czasie wakacji we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach miejskich.Dostosowanie budynków szkół i przedszkoli do reformy oświaty (przekształcenie gimnazjów w szkoły podstawowe).

- Przygotowanie projektu przekształcenia budynku przy ul. Obrońców Westerplatte w żłobek.

- Rewitalizacja boiska przy SP3.

- Rok 2018 - zabezpieczenie miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci z miasta.

Głos mieszkańców i ich potrzeby są zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego wychodząc im na przeciw wprowadzony został Iławski Budżet Obywatelski, który w sposób bezpośredni daje im możliwość decydowania o tym co ma powstać w mieście.

Rok 2016

- Wprowadzenie Iławskiego Budżetu Obywatelskiego - na start 500 tys. zł

- Głosowanie papierowe – wyłonienie zwycięskiego projektu Young Spot, czyli miejsca spotkań młodych ludzi, ze skate parkiem, Street Workout i trampolinami ziemnymi.

Rok 2017

- wybrana nowa lokalizacja budowy Young Spotu

- zwycięski projekt ulokowany w pobliżu basenu

- połączenie IBO z planowaną budową lodowiska miejskiego

- oddanie do użytku lodowiska miejskiego i skate parku - znacznej części projektu IBO 2017

- ustalono kwotę IBO 2018 w wysokości 150 tys. zł

- wybór nowego projektu - doposażenie boiska sportowego przy ul. Odnowiciela

Rok 2018

- opracowano niezbędne dokumentacje budowlane IBO 2018 (trwają tam obecnie prace budowlane)

Rok 2019

- zawieszenie IBO na jeden rok, a w zamian

- przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej placu zabaw przy ul. Szeptyckiego (projektu, który w 2016 roku zajął drugie miejsce).

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net