No i jest! Galeria przy ratuszu odebrana
8 sierpnia 2018
No i jest! Galeria przy ratuszu odebrana

26 października 2017 roku została wbita pierwsza łopata na placu budowy między ratuszem a Szkołą Podstawową nr 3, dziś (tj. 8 sierpnia br.) mamy zakończenie tej inwestycji. Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej w centrum miasta powstał kolejny skwer.

Nowa przestrzeń publiczna nawiązuje do tradycji historycznej Iławy, kiedy to w czasach przedwojennych przed ratuszem odbywały się ważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne lub militarne. Na terenie galerii będzie można organizować różnego rodzaju wydarzenia, koncerty, plenery artystyczne, czy spotkania czytelnicze.

Kilka słów o samej budowli. Na terenie o łącznej powierzchni 988 m2, na planie wycinku koła wybudowano granitowy plac wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W tym celu w pierwszej kolejności wykonawca musiał przebudować istniejące instalacje: gazową i wodociągową oraz wykonać odwodnienie terenu. Następnym krokiem było wykonanie wykopu i właściwa budowa nawierzchni utwardzonej, murków oporowych i schodów terenowych, a także klimatycznego oświetlenia. Zainstalowano metalowe pergole, w części zadaszone białym materiałem, który ma nawiązywać do umiejscowienia Iławy nad Jeziorakiem i długoletniej tradycji żeglarskiej. Zamontowano także elementy małej architektury w postaci: dziesięciu podświetlanych gablot wystawowych, siedmiu ławek, dziewiętnastu siedzisk i pięciu koszy. W miejscu tym wykonano nasadzenia krzewów ozdobnych i pnączy, a także odtworzono trawniki.

Dodatkowo na siedmiu postumentach ustawiono donice kaskadowe, o zakupie których pisaliśmy wcześniej. Zostały one obsadzone dwukolorowymi surfiniami. - W niedalekiej przyszłości pomyślimy o zagospodarowaniu siedmiu postumentów. – komentuje burmistrz Adam Żyliński. - Pozostaje sprawą otwartą czy powstaną tam to rzeźby, czy też coś innego. W tym celu wykonamy konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz pobliską szkołą. Jeśli zaś chodzi o nazwę „Galeria Jazzowa” – dodaje włodarz Iławy – była to nazwa robocza dla projektu budowlanego i dalej dla wniosku o dotacje unijne. Teraz możemy już z niej zrezygnować i wspólnie poszukać pomysłu na inny tytuł nowego skweru.

Umowa dofinansowania obejmowała dwa zadani – wybudowanego wcześniej skweru przy ul. Królowej Jadwigi (koszt 863 460 zł) i budowę galerii przy ul. Niepodległości (koszt 1.585 404,55 zł). Koszt całkowity rewitalizacji obu miejsc wyniósł 2.448 864,55 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 2.078 474,89 zł, a wkład własny z budżetu Miasta Iławy to 366 789,69 zł kosztów kwalifikowalnych. Inwestycję wykonała firma PRASBET z Grudziądza.

Logo Funduszy Europejskich Programu regionalnego, Warmii i Mazur oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net