Wizyta Komisji Europejskiej w Iławie
4 lipca 2018
Wizyta Komisji Europejskiej w Iławie

W dniach 2-3 lipca w Iławie odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Komisji Europejskiej poświęcone monitoringowi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury 2014-2020”.

Iława została wybrana przez Urząd Marszałkowski nieprzypadkowo. Doceniono skuteczność miasta w pozyskiwaniu funduszy unijnych i ich efektywność. Zwrócono też  uwagę na umiejętne i konsekwentne wpisywanie projektów finansowanych ze środków UE w przedsięwzięcia służące rozwojowi lokalnemu.

- Iława ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. – mówi Burmistrz Miasta Adam Żyliński - Pierwsze takie fundusze nasze miasto pozyskało w 1995 roku. Warty odnotowania jest fakt, że w czasie kiedy Polska nie miała jeszcze perspektyw przystąpienia do UE Iława dostało pierwszy europejski zastrzyk finansowy na realizację projektu  ciągu pieszo- rowerowego wokół Małego Jezioraka.

Do Iławy z ramienia Komisji Europejskiej przyjechali:  Wolfgang Münch – Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Polski Dyrekcji Generalnej dla Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, Anna Modzelewska – pracownik Wydziału, opiekun RPO W i M oraz  Jacek Wolski pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Pierwszego dnia wizyty przedstawiciele KE wraz z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem  i v-ce Marszałkiem Mironem Syczem odbyli spotkanie robocze poświęcone analizie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w różnych aspektach. Natomiast drugiego dnia cała uwaga została skupiona na Iławie. Burmistrz Adam Żyliński na sali sesyjnej ratusza,  przedstawił dorobek ponad dwudziestoletnich doświadczeń miasta w realizacji projektów współfinansowanych przez UE. Następnie delegacja zajmująca się projektami twardymi, czyli inwestycjami,  udała się na wizję lokalną w teren a urzędnicy zajmujący się projektami miękkimi zostali na spotkaniu z iławskimi beneficjentami tych projektów. W spotkani wzięli udział m.in.: Pani Irena Kasprzycka dyrektor MOPS Iława, Arkadiusz Karpiński Stowarzyszenie Przystań oraz Wojciech Jankowski z centrum Wpierania Inicjatyw Ekonomii Społecznych. Na koniec wizyty Burmistrz Adam Żyliński i v-ce Burmistrz Mariola Zdrojewska zaprosili gości na teren trwającej inwestycji na ul. Jasielskiej.

Iława spotkała się z dużym uznaniem Pana Wolfganga Müncha, który docenił  wielorakość pozyskiwanych środków z Funduszy Europejskich i rozmach inwestycyjny osiągnięty przez miasto w bieżącym roku. 

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net