Iława w rozkopach
7 lutego 2018
Iława w rozkopach

Zaraz na początku Nowego Roku rozpoczęły się prace remontowo-budowlane na Iławskich drogach. Równolegle rozpoczęto prace w trzech częściach miasta.

Połączenie ul. Chrobrego z ul. Ziemowita

Realizację inwestycji rozpoczęto w Urzędzie Miasta już w 2017 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w sierpniu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów "DROMO" z Ostródy na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. W minionym roku wykonano także kanalizację deszczową. Obecnie trwają prace budowy drogi, wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami po obu stronach jezdni. Koszt wykonania tej inwestycji wynosi nieco ponad 700 tys. zł. Zakończenie robót przewidziano na koniec czerwca br.

Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego

Po podpisaniu umowy w 2017 roku z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Drogowych "EL-DRO" z Grudziądza w sierpniu, wykonano kanalizację deszczową oraz przecisk pod ul. Sobieskiego. W tym roku firma rozpoczęła kolejny etap budowy polegający na wykonaniu nowej drogi, chodników oraz miejsc parkingowych. Koszt zadania to ok 1 mln 100 tys. zł. Zakończenie prac ma nastąpić w lipcu br.

Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego

Logo Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko oraz Unii Europejskiej Funduszu Spójności

To kontynuacja inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych. Całe zadanie polega na poprawieniu gospodarki wodno-ściekowej w Iławie. Z pozyskanych pieniędzy na terenie miasta wykonano już sieci wodno-kanalizacyjne w ulicach: Warsztatowej, Księżnej Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego. Dofinansowanie objęło także inwestycje w Iławskich Wodociągach: zakup agregatu kogeneracyjnego wykorzystującego biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji oraz rozbudowę słonecznej suszarni osadów ściekowych o dodatkową halę o pow. 1440 m2. W ramach inwestycji uzbrojony zostanie także teren po byłych polach filtracyjnych Za kładu Przemysłu Ziemniaczanego. Łącznie ma tam powstać 4722,2 m k. sanit. oraz 5291,1 m s. wodociągowej. W 2017 roku wykonano ok 75% całości inwestycji, obecnie trwa tam kolejny etap, a całość zadania ma zakończyć się do końca maja br. Wartość umowy opiewa na kwotę ok 2 mln 780 tys. zł, dofinansowanie unijne wynosi ok 1 mln. 350 tys. zł.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net