Uwaga osoby po 60 roku życia!
3 stycznia 2018
Uwaga osoby po 60 roku życia!

1 stycznia 2018 r. Iława przystąpiła do Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej dla Seniorów. Jest to sprofesjonalizowany system powiadamiania jednostek Państwowych Służb Ratownictwa, współpracującym w uzgodnionych procedurach z państwowym systemem ratownictwa i jest uzupełnieniem numeru alarmowego 112. Teleopieka kierowana jest do osób wymagających stosownej akcji ratowniczej w momencie, kiedy nie są w stanie wezwać pomocy w tradycyjny sposób.

- Projekt zakłada zakupienie przez miasto 20 urządzeń SOS do teleopieki. Będzie to transmiter współdziałający z telefonem komórkowym lub stacjonarnym. - mówi zastępca burmistrza Iławy Ewa Junkier.

Od 4 do 15 stycznia 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie rozpoczyna rekrutację do pilotażowego programu Teleopieki. Programem zostanie objętych pierwsze 20 osób, które przejdą pomyślnie rekrutację.

Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić następujące warunki:

  •  zameldowanie w Iławie
  • wiek powyżej 60 lat
  • zamieszkiwanie samotne lub przebywanie w domu samemu powyżej 6 godzin dziennie
  • posiadanie telefonu stacjonarnego lub komórkowego
  • numer telefonu nie może być zastrzeżony
  • wypełnienie dokumentów z danymi niezbędnymi do uruchomienia systemu w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Koordynator programu w Iławie:

Grażyna Kemska - pracownik MOPS w Iławie, tel. 89 649 97 22, e-mail: pomoc@mops.ilawa.pl

Dokumenty do wypełnienia niezbędne w procesie rekrutacji można pobrać w sekretariacie MOPS w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A lub w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13.

Wypełnione dokumenty należy złożyć do dnia 15 stycznia 2018 roku w sekretariacie MOPS w Iławie ul. Grunwaldzka 6A.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net