Pomagają nie oczekując nic w zamian - Gala Bratnia Dłoń
6 grudnia 2017
Pomagają nie oczekując nic w zamian - Gala Bratnia Dłoń

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to dobra okazja do podziękowania i wyróżnienia tych, którzy na co dzień pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Już drugi raz odbyła się z tej okazji Gala Bratnia Dłoń, podczas której Burmistrz Adam Żyliński w towarzystwie swojego Zastępcy – Ewy Junkier wręczał nagrody i wyróżnienia.

Gratulujemy wyróżnionym!

Złote Statuetki otrzymali:

 • Polski Związek Niewidomych Koło w Iławie - Prezes: p. Dorota Maćko
  Koło od wielu lat pomaga rodzinom, znajomym i opiekunom osób niewidzących i mocno angażuje się w poprawę jakości życia osób niewidomych i niedowidzących tak aby mogli samodzielnie funkcjonować w rzeczywistości. Koło od kilkunastu lat współpracuje z Fundacją "Szansa dla Niewidomych" biorąc udział w szkoleniach i warsztatach, a także międzynarodowych konferencjach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy, podczas których poznają najnowsze urządzenia i elektronikę niwelujące wady wzroku. W tym roku koło iławskie zorganizowało akcję "Białe Laski" aby zwiększyć bezpieczeństwo niewidomych i kierowców w ruchu drogowym.
 • Krystyna Szafryna-Żęgota
  Pani Krystyna od 2002 r. udziela się społecznie w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK, początkowo jako członek zarządu, później Jako prezes a od 2013 do chwili obecnej jako Skarbnik. Aktywnie przyczyniła się do uzyskania przez stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego, jako pierwszej organizacji na terenie powiatu iławskiego. Dzięki podjętym przez nią działaniom promocyjnym stowarzyszenie w 2009 pozyskało najwyższą kwotę z 1% podatku dochodowego za 2008 rok na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Pani Krystyna jest pomysłodawczynią projektu "Budowa Ośrodka Wsparcia" dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi. To dzięki Jej zaangażowaniu i determinacji w 2015 roku Stowarzyszenie PROMYK rozpoczęło i zakończyło budowę Ośrodka przy ul. 1 Maja 6 C, który służy osób z niepełnosprawnościami, w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym. Jest również inicjatorem powstania grupy samopomocowej- Klub Aktywności, działającej przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie.
 • Andrzej Kujawski
  Współpracuje z Iławskim Klubem MORENA od kilkunastu lat. W tym czasie dał się poznać jako rzetelny i wytrwały działacz na rzecz poprawy warunków bytowych osób niewidomych i słabowidzących. W ramach swojej firmy wspomaga działalność klubu w zakresie transportu bądź finansowo.. Jego usługi pozwalają na szerszy udział osób niepełnosprawnych w treningach w Brodnicy i Tucholi. Na różnego rodzaju wyjazdach pan Andrzej jest nie tylko kierowcą ale tez przewodnikiem i asystentem osoby niewidomej. Z jego pomocy korzystają także członkowie innych organizacji m.in. Hufiec ZHP Iława i Polski Związek Niewidomych.

Nagrodę otrzymali:

 • Małgorzata Doborzyńska
  Pani Małgorzata nie pozostaje obojętna na problemy niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Wkłada dużo serca w pracę z dziećmi być choć na chwilę zagościł uśmiech na ich twarzach. Wyciąga dzieci z domów, z czterech ścian, w których często spędzają cale dnie. Zaraża pozytywna energią i uśmiechem. Była inicjatorem zbiórki na wózek inwalidzki na portalu "zrzutki" gdy NFZ odmówił rodzinie chłopca refundacji. " Pani Małgorzata budzi radość w oczach mojego chorego syna, przywraca uśmiech na jego twarzy. Bezinteresownie zabiera go na lody, spacer czy wycieczki na wieś. Dziękuję jej za każdy uśmiech i wzruszenie do łez." ("Ulubione powiedzenie pani Małgorzaty: Bez kitu...będzie dobrze")
 • Beata Fus
  Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym od 1997 r., a od 2006 r. społecznie pełni funkcję skarbnika czuwając nad prawidłowością wydatkowanych środków ich zasadnością. Na co dzień pracuje jako nauczyciel matematyki w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie. Inicjuje działania podnoszące poziom funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie poprzez współudział w pisaniu wniosków i realizacji projektów m.in.: "Rozwiń skrzydła" z dotacji Urzędu Marszałkowskiego "Złów rybkę zjedz rybkę" z dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności czy "Iławska jesień w obiektywie" mających na celu rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Swoja aktywnością i kreatywnością poszerza działania Stowarzyszenia w takich kwestiach jak dożywianie dzieci, przyznawanie stypendiów, organizacja wycieczek krajoznawczych zajęć wakacyjnych dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. Pani Beata jest osobą ciepłą, wrażliwą na krzywdę i cierpienie słabszych. Jest lubiana przez dzieci i młodzież , pracując w zespole wnosi swoją energię i kreatywność.
 • Joanna Kwiatkowska
  Pani Joanna wraz z rodziną są wiernymi przyjaciółmi Klubu Wyjątkowego Rodzica w Iławie. Prowadzi tam zajęcia ruchowo-taneczne, również dla rodziców dzieci z autyzmem. Uczestniczy w pogadankach organizowanych przez Klub, pomaga rodzicom okazując im wielką życzliwość i serdeczność. "Poprzez organizowanie aktywnego relaksu ułatwia nam radzenie sobie z codziennymi, bardzo trudnymi wyzwaniami. zaraża swoim entuzjazmem i dodaje nam sił. Dzięki swoim działaniom pomaga powiększać środowisko akceptacji i zrozumienia dla niepełnosprawności."

Wyróżnieni zostali:

 • Justyna Laskowska
  Współorganizatorka Niebieskiego Marszu z okazji Dnia Autyzmu, genialna nauczycielka, która swoimi działaniami wspiera rodziców dzieci z autyzmem, bezinteresownie walczy o ich edukacje i prawidłowy rozwój.
 • Henryk Witkowski
  Pan Henryk dokonuje niemożliwego. Sprawia, że dorosłe osoby z autyzmem - które mają niezwykłe trudności w kontaktach społecznych, śpiewają i aktywnie uczestniczą w organizowanych przez niego spotkaniach muzycznych. "Otwiera ich umysły " muzyką.
 • Anna Meller
  Wolontariuszka pracująca ponad 10 lat z dużą inicjatywą dla chorych na Parkinsona i ich rodzin w Iławie. Znosząc uciążliwości postępującej choroby wychowuje dorastającą córkę i jednocześnie z życzliwością wspiera autystycznie chorych i ich rodziny. Swoją postawa jest przykładem dla innych, pokazuje jak mimo choroby pomagać innym.
 • Martyna Bieżyca
  Pani Martyna angażuje się w pomoc dla dzieci chorych organizując aukcje internetowe, na których zbiera pieniądze na leczenie lub sprzęt ratujący zdrowie i życie. Dzięki ostatniej zbiórce pieniędzy dla 4-letniej Anielki Wojciechowskiej z Iławy chorej na mukowiscydozę w miesiąc udało się zebrać 33 tys. zł na kamizelkę drenażową.
Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net