Akcja zima 2017/2018
1 grudnia 2017
Akcja zima 2017/2018

W związku z trwającą "Akcją Zima w sezonie 2017/2018", zakładającą zimowe utrzymanie dróg na terenie Iławy, Burmistrz Miasta Iławy przedstawia wykaz zarządców poszczególnych dróg, odpowiedzialnych za odśnieżanie ulic, chodników i parkingów wraz z danymi kontaktowymi.

Urząd Miasta Iławy odpowiada za zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów należących do Gminy Miejskiej Iława oraz będących w jej zarządzie. Zimowe utrzymanie przedmiotowych dróg, chodników i parkingów wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława (tel. 89 648 48 25).

Szczegółowy wykaz ulic, chodników i parkingów do zimowego utrzymania za które odpowiedzialny jest Urząd Miasta Iławy przedstawia załącznik nr 1.

Wszystkie prace związane z zimowym utrzymaniem wymienionych powyżej terenów nadzoruje Urząd Miasta Iławy - Wydział Bieżącego Utrzymania (tel. 89 649 02 04), uwagi dotyczące zimowych przeszkód drogowych można zgłaszać także online za pośrednictwem Miejskiego Portalu Bezpieczeństwa "Bezpieczna Iława" na stronie internetowej  (link), lub poprzez aplikację mobilną.

Zakres zimowego utrzymania pozostałych zarządców dróg na terenie Iławy i ich dane kontaktowe:

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon w Ostródzie – zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 16: ul. Ostródzka, Kościuszki, Niepodległości, Dąbrowskiego, Konstytucji 3 Maja, Sienkiewicza (tel. 89 521 28 64 - numer całodobowy) – z wyjątkiem zimowego utrzymywania chodników, które wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., a wykonanie nadzoruje Urząd Miasta Iławy. Dodatkowe informacje: www.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis Kierowców”
  2. Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon w Iławie – zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 536: ul. Lubawska, Grunwaldzka, Wyszyńskiego wraz z chodnikami (tel. 89 648 55 51, lub 89 625 63 83).
  3. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: ul. Zalewska, Lipowy Dwór, Dąbrowskiego, Narutowicza, Jagiellończyka, Biskupska, Mickiewicza, Kwidzyńska, Wiejska, Skłodowskiej, Smolki od Andersa do 1 Maja, Andersa, Wojska Polskiego, Ogrodowa wraz z chodnikami (tel. 89 648 54 68, Janusz Buczyński 600 054 588).

Burmistrz Miasta Iławy przypomina, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Uprzątnięty śnieg lub błoto pośniegowe powinny być pozostawione na skraju chodnika. Proszę o wypełnianie stosownego zapisu. Proszę również mieszkańców Iławy o niepozostawianie w czasie opadów śniegu pojazdów na skraju jezdni, by umożliwić sprawne odśnieżanie miasta przez specjalistyczny sprzęt.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net