Dotacji unijnych ciąg dalszy...
3 listopada 2017
Dotacji unijnych ciąg dalszy...

Miasto Iława złożyło dwa nowe wnioski na dofinansowanie inwestycji do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Przedmiotem pierwszego z nich jest rozbudowa Ekomariny nad Jeziorakiem, drugi zaś dotyczy budowy ścieżek rowerowych łączących Miasto Iława i Gminę Iława. Została także podpisana umowa na dofinansowanie unijne termomodernizacji budynków szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 oraz nr 4.

Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 2 i 4

Po przyznaniu dotacji unijnej trwa obecnie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Projekt ten dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch obiektów użyteczności publicznej w Iławie: Samorządowej Szkoły Podstawowej (SSP) nr 2 oraz SSP nr 4. Obejmuje on swoim zakresem termomodernizację budynków oraz modernizację oświetlenia, w tym m.in.: wymianę pokrycia dachu w sali gimnastycznej i okien, ocieplenie ścian i dachu szkoły, częściową wymianę instalacji CO i ciepłej wody. Dodatkowo wyremontowane zostaną toalety i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość kosztorysowa projektu wyniosła ok 4 mln. 629 tys. zł, przyznane dofinansowanie to niecałe 2 mln. 870 tys. zł.

Rozbudowa i wyposażenie Ekomariny w Iławie

Trwa ocena formalna złożonego przez Miasto wniosku o dofinansowanie unijne na rozbudowę przystani jachtowej w Iławie przy ul. Kajki. Projekt o nazwie "Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie" zakłada poszerzenie infrastruktury dla wodniaków oraz wyposażenie ekomariny w sprzęt szkoleniowy. W ramach inwestycji wycięte zostanie trzcinowisko, dzięki czemu brzeg przy obiekcie zostanie poszerzony. Zaplanowana jest również przebudowa pomostu do cumowania nr 1, zostanie on rozbudowany o 8 stanowisk i wyposażony w dystrybutory wody i energii elektrycznej. Powstaną także dwa nowe pomosty do cumowania, pierwszy z nich, pomost z ilością 22 stanowisk oraz sześcioma dystrybutorami oraz drugi, pomost, dla małych jednostek, umożliwiający wodowanie i ręczne wyciąganie małych łodzi, np. klasy "Optymist". Będzie to około 40 metrów linii cumowniczej, ulokowanej na specyficznej wysokości wolnej burty ok 20 cm. Projekt przewiduje także przebudowę i wyposażenie pomieszczeń na parterze w budynku B na magazyn sprzętu żeglarskiego z warsztatem szkutniczym, a także wyposażenie biura i sali szkoleniowej w tym zakup sprzętu do szkolenia żeglarskiego. Marina zostanie zmodernizowana na potrzeby zajęć prowadzonych z dziećmi, młodzieżą i seniorami.
Wartość kosztorysowa projektu wyniosła ok 2 mln. 476 tys zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to ok 2 mln. 105 tys. zł.

Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego)

To drugi złożony wniosek o dotacje unijne. Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej, wzdłuż ul. Zalewskiej do granic miasta Iława. Jej kontynuację do Kamienia Małego prowadzić będzie Gmina Iława. Planowana ścieżka rowerowa jest uzupełnieniem tras rowerowych w Iławie i okolicach i ma prowadzić w kierunku jeziora Łabędź, a poprzez istniejący istniejący układ ścieżek ma łączyć się z trasami rowerowymi w rejonie Jeziora Jeziorak oraz wzdłuż rzeki Iławki.
Szacowany koszt inwestycji to ok 670 tys. zł, a wnioskowana kwota dotacji wynosi prawie 543 tys zł.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net