Iławski Budżet Obywatelski na rok 2018 już wystartował!
9 października 2017
Iławski Budżet Obywatelski na rok 2018 już wystartował!

JAKIE PROJEKTY?

Projekt dotyczyć może:

 • estetyzacji otoczenia, tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów, likwidacji elementów zakłócających ład przestrzenny,
 • rekreacji, tj. modernizacji, budowie i doposażeniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych

Baner przekierowujący na stronę IBO

JAKIE SĄ WYMAGANIA?

Składając wniosek należy tez pamiętać o tym, że projekt powinien:

 • być możliwy do wykonania w ciągu roku budżetowego,
 • być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Iława,
 • dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność Gminy,
 • dotyczyć terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji,
 • ujmować całkowitą wartość wszystkich kosztów łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem, opłatami administracyjnymi.

JAK ZLOŻYĆ WNIOSEK?

Składanie wniosków i głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą internetową. Aby zgłosić swój projekt należy wejść na stronę: www.obywatelska.ilawa.com.pl i postępować zgodnie z zawartą tam instrukcją.

Uwaga! Do każdego wniosku konieczna jest lista poparcia 30 mieszkańców miasta w wieku 15+.

Głosowanie poprzez stronę internetową, będzie trwało 14 dni. Głosować będzie można internetowo na maksymalnie 5 projektów.

Dzień po zakończeniu głosowania do publicznej wiadomości, zostanie podana informacja o zwycięskim projekcie.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy pracowników Informacji Turystycznej przy Urzędzie Miasta Iławy.

HARMONOGRAM:

 1. 10.10 - 24.10 Składanie projektów
 2. 25.10 - 6.11 Weryfikacja formalna projektów. Uzupełnienia formalne oraz składanie poprawek przez wnioskodawców
 3. 7.11 Ogłoszenie listy projektów przyjętych do rozpatrzenia
 4. 7.11 - 24.11 Ocena merytoryczna (techniczno – finansowa) Składanie poprawek przez wnioskodawców
 5. 27.11 Ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do głosowania
 6. 12.12 - 27.12 Glosowanie na projekty
 7. 28.12 Ogłoszenie wyników głosowania

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy informować na bieżąco o kolejnych etapach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

Ciekawostki


pogoda.net