Umowy podpisane, teraz czas na działania
27 czerwca 2017
Umowy podpisane, teraz czas na działania

Jak pisaliśmy wcześniej Miasto Iława otrzymało dotację na pięć inwestycji. 27 czerwca 2017 r. w iławskim ratuszu zostały podpisane z Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowy dotyczące dofinansowania unijnego.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji projektów dofinansowanych przez Unię Europejską realizowanych w Mieście Iława. O każdym z nich będziemy informwać na bieżąco.

Przy okazji podpisano także umowy ze Starostwem Powiatowym i Gminą Iława. Poniżej znaleźć można listę projektów realizowanych przez lokalne Jednostki Samorządu Terytorialnego przy wsparciu unijnym.

Gmina Miejska Iława otrzymała dofinansowanie pięciu składanych wniosków. Łączna kwota wsparcia unijnego wynosi 15 443 266,90 zł.

 1. Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne.
  Wartość projektu: 3 999 985,30 zł.
  Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 399 987,51 zł.
 2. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego i Krainy przyrodniczo-leśnej zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie".
  Całkowita wartość projektu: 4 389 940,70 zł.
  Wysokość dofinansowania: 3 555 412,97 zł.
 3. Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno-rekreacyjne w ramach projektu "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i Jeziora Iławskiego".
  Całkowita wartość projektu: 4 874 989,92 zł.
  Wysokość dofinansowania: 3 948 254,34 zł.
 4. Kreowanie przestrzeni publicznej w Iławie - budowa Galerii Jazzowej i rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi w Iławie.
  Wartość projektu: 2 474 139,95 zł.
  Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 099 958,97 zł.
 5. Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej.
  Wartość projektu: 2 870 180,13 zł.
  Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 439 653,11 zł.

Gmina Iława jest beneficjentem w jednym projekcie. Dotyczy on plaży i kąpieliska w Siemianach.

 • Urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach.
  Całkowita wartość projektu: 3 412 125,67 zł.
  Wysokość dofinansowania: 1 907 381,79 zł.

Powiat Iławski otrzymał dotację na trzy projekty, a łączna kwota dofinansowania wynosi 5 442 172,56zł. Poniżej znajduje się lista projektów.

 1. Kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z Ośrodkiem Opieki Długoterminowej - etap II.
  Wartość projektu: 4 811 037,41 zł.
  Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 386 564,87 zł.
 2. Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji.
  Wartość projektu: 1 815 757,71 zł.
  Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 543 394,05 zł.
 3. Budowa dodatkowych pomostów pływających w porcie śródlądowym w Iławie.
  Całkowita wartość projektu: 634 740,60 zł.
  Wysokość dofinansowania: 512 213,64 zł.
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

Ciekawostki


pogoda.net