Stop smogowi! Rusza akcja dofinansowania do wymiany pieców
13 kwietnia 2017
Stop smogowi! Rusza akcja dofinansowania do wymiany pieców

W dniu 27 marca br. Rada Miejska w Iławie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej (zwanej dalej dotacją) na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych położonych na terenie Miasta Iławy. Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta Iławy, w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych, kominków oraz niskowydajnych, nieekologicznych kotłów.

Od 14 kwietnia 2017 r. można składać wnioski do Burmistrza Miasta Iławy na udzielenie dotacji na wymianę pieców. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych, osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wnioski będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy oraz będą do pobrania w pokoju 218 lub 120 w Ratuszu.

Dotacja udzielana jest przed realizacją zadania i obejmuje nakłady finansowe poniesione na:

  1. zakup urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, olejowym, paliwem stałym oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną, zamontowanych po raz pierwszy
  2. zakup węzła cieplnego – w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Kwota dofinansowania wynosi do 60% poniesionych nakładów finansowych lecz nie więcej niż:

  1. 2 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub jednego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na zakup urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, olejowym, paliwem stałym oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energie elektryczną,
  2. 5 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub wspólnoty mieszkaniowej na zakup węzła cieplnego – w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej.
Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

Ciekawostki


pogoda.net