W poszukiwaniu inspiracji... do Iławy
7 kwietnia 2017
W poszukiwaniu inspiracji... do Iławy

„droga do bezpiecznej przyszłości nie prowadzi przez dziedziczną nienawiść, lecz przez dialog – nie tylko między rządami, lecz przede wszystkim między zwykłymi ludźmi. Dialog, który wiedzie do wzajemnego poznania się, zrozumienia i wzajemnej ludzkiej życzliwości.”

Idea jest myślą przewodnią corocznych spotkań i wizyt studyjnych organizowanych przez gdyńskie Centrum Współpracy Młodzieży. Taka wizyta miała miejsce w ubiegły piątek, 7 kwietnia w iławskim ratuszu.

16 młodych osób z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi oraz Polski spotkało się z kierownikiem Wydziału Komunikacji Społecznej Piotrem Ambroziakiem. Jako że głównym celem wizyt studyjnych jest wsparcie procesu rozwoju instytucji demokratycznych państw postkomunistycznych Europy Wschodniej, zadawane pytania dotyczyły głównie funkcjonowania samorządu i współpracy z zagranicą.

Młodzież zainteresowana była również głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego Iławy oraz doświadczeniami z Budżetem Obywatelskim. Oczywiście Piotr Ambroziak nie omieszkał przedstawić po krótce historii Iławy i ratusza. Goście spędzili w Iławie cały dzień odwiedzając również inne instytucje. Cykliczne spotkania z młodzieżą krajów postkomunistycznych w ramach wizyt studyjnych zainicjowała iławianka Agnieszka Olzacka współpracująca z Centrum Współpracy Młodzieży.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

Ciekawostki


pogoda.net