W Iławie młodzież ma konkretny głos
16 lutego 2017
W Iławie młodzież ma konkretny głos

Po ciekawych kampaniach wyborczych przeprowadzonych w szkołach w Iławie została wyłoniona grupa 15 młodych ludzi którzy będą mogli uczestniczyć w życiu samorządu Miasta. Do zadań Młodzieżowej Rady Miasta Iławy, bo to o niej mowa będzie należeć przede wszystkim:

 • opiniowanie, przedstawianie pomysłów i postulatów w sprawach istotnych dla środowiska młodzieżowego;
 • komunikowanie swoich potrzeb i problemów władzom miasta;
 • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście;
 • podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej;
 • prowadzenie działalności informacyjno – doradczej.

16 lutego odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich młodych radnych. Okazją do zapoznania były warsztaty przeprowadzone w Ratuszu przez Joannę Pietrasik, doświadczoną w pracy z Młodzieżowymi Radami Gmin, obecnie także prezes Fundacji Civis Polonus. Podczas szkolenia najważniejszym i pierwszym punktem programu była wzajemna integracja wewnątrz rady, aby dobrze poznać się nawzajem. Prowadząca przedstawiła także dobre praktyki stosowane w innych radach młodzieżowych.

W międzyczasie młodzi radni spotkali się także z Burmistrzem. Adam Żyliński przywitał się z radnymi i przedstawił im swój pomysł na MRM.

- Zawsze istniała pokusa lokalnych polityków do sięgania po Młodzieżowe Rady Miasta, ja daleki jestem od tego pomysłu– zaznaczył Burmistrz. –Będę trzymał się z dystansem, żeby się nie narzucać, ale też będę służył radą i pomocą.

Młodzi radni mieli też okazję do zadawania pytań Burmistrzowi. Pytali między innymi:

- O to jak często Burmistrz planuje spotykać się z radą?

- W zależności od potrzeb, gdy będą do poruszenia jakieś tematy ważne dla młodzieży, lub gdy pojawi się coś niezrozumiałego w działaniach samorządu. – odpowiedział Żyliński.– Zachęcam Was, do przychodzenia, pytania, szukania rozwiązań.

Młodzież pytała czy są planowane projekty dla młodzieży? W odpowiedzi usłyszeli, że Miasto obecnie realizuje projekt wnioskowany w IBO, czyli YoungSpot. Przy okazji kolejnych spotkań Burmistrz ma zamiar przedstawić także program zagospodarowania Wyspy Młyńskiej  i przestrzeni przy projektowanych ścieżkach wzdłuż rzeki Iławki i jeziora Iławskiego.

Padło też pytanie o więcej linii autobusowych? - Na pewno przy okazji reformy oświaty obecne linie autobusowe zostaną zrewidowane – powiedział Burmistrz. - Miasto w każdym roku dokłada do komunikacji miejskiej, nie stać więc nas na to, aby prowadzić kolejne linie poprzez poszczególne osiedla.

Jako że w Młodzieżowej Radzie Miasta znalazło się dwoje harcerzy, burmistrz otrzymał pytanie o harcówkę z „prawdziwego zdarzenia”. W odpowiedzi radni usłyszeli, że niewykluczone, iż takie pomieszczenie zostanie zaplanowane.

Ostatnie pytanie spośród radnych było jakby klamrą spinającą spotkanie - jak Burmistrz ogólnie wyobraża sobie współpracę z MRM?

- Młodzieżową Radę Miasta Iławy traktuję jako okazję dla wybranej młodzieży, aby wciągnąć się w proces uświadamiania samorządowego – powiedział Adam Żyliński.- Mam także nadzieję, że będzie to dobry organ doradczy, przekazujący urzędnikom i radnym Rady Miejskiej głosy młodych iławian.

Ostatnim punktem programu były wybory prezydium Rady. Skład nowowybranej Młodzieżowej Rady Miasta Iławy wygląda następująco:

 • Bukowski Grzegorz - przewodniczący
 • Masiczak Małgorzata - viceprzewodnicząca
 • Pawłowski Jakub - sekretarz
 • Kułakowska Karolina
 • Drzewicka Halina
 • Dzięgo Izabela
 • Kiszkis Kacper
 • Kowalewski Szymon
 • Foj Małgorzata Monika
 • Łęgowska Aleksandra
 • Bielak Bartosz
 • Słomska Aleksandra
 • Szuman Wiktoria
 • Cyglicki Konrad
 • Pawłyszyn Natalia

Opiekunem rady jest Piotr Ambroziak - Wydział Komunikacji Społecznej Urzedu Miasta Iławy

Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

Ciekawostki


pogoda.net