EWA zawitała do Warmińsko - Mazurskiego
15 lutego 2017
EWA zawitała do Warmińsko - Mazurskiego

Czym jest EWA?

EWA to nowy program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dotyczy dofinansowania (nawet do 90%) w formie pożyczki finansowej oprocentowanej w skali roku na 2%.

Jakie są jej cele?

Celem programu są podejmowane działania mające wpływ na poprawę stanu wód i gleby na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego. Program uzupełnia również działania gminy w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej.

Kto może skorzystać z programu?

Osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym (czyli budynek, który w minimum 70% jest wykorzystywany na cele mieszkaniowe) zlokalizowanym na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Jakie sfery obejmuje EWA?

Trzy sfery jakie obejmuje program to: Energia, Woda oraz Atmosfera.

Zakres obszaru Energii dofinansowuje budowę źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne, zakup pojazdów o napędzie elektrycznym czy budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Zakres obszaru Wody skupia się na budowie, przebudowie i modernizacji indywidualnych i grupowych instalacji kanalizacyjnych oraz wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie przydomowe), budowie systemów retencji wody, budowie studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, czy też modernizacji SUW.

Zakres obszaru Atmosfery dotyczy budowy, przebudowy, modernizacji źródeł ciepła, czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu. Program wspiera również kompleksową termomodernizacja budynków mieszkalnych, czy wymianę pokryć dachowych zawierających azbest.

W jaki sposób udziela się pomocy?

Łączna kwota pożyczki nie może przekraczać 300 tys. złoty, a maksymalny okres jej spłacania nie może przekroczyć 5 lat.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie przy ul. Prostej 20, lub pob numerem telefonu 89 522 02 05.

Pliki do pobrania:
Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

Ciekawostki


pogoda.net