Coraz więcej wiemy o zmianach klimatu w mieście!
24 marca 2021
Coraz więcej wiemy o zmianach klimatu w mieście!

Im większe nasze zaangażowanie w temat zmieniającego się klimatu i bezpośrednich skutków na codzienne życie, tym lepszy Miejski Plan Adaptacji. Zaprosiliśmy mieszkańców Iławy do konsultacji i współtworzenia dokumentu, który pozwoli przygotować się do nieodwracalnych zmian. Jak jest efekt pierwszego etapu konsultacji?

15 marca 2021 r. odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych „Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Iławy” (MPA). Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany i nie mogliśmy się spotkać osobiście. Eksperci Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego zdalnie opowiedzieli o zagrożeniach, jakie dla Iławy wynikają ze zmian klimatu oraz przedstawili przykłady działań, które mogą pomóc Iławie dostosować się do zmian klimatu. Po prezentacji rozmawialiśmy o zieleni miejskiej, o iławskich jeziorach, o przedszkolach, o kulturze i oczywiście o pieniądzach na wdrażanie działań adaptacyjnych. Dzięki MPA Iława będzie lepiej przygotowana do pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na projekty adaptacyjne, w szczególności te związane z zielenią miejską. Rośliny w mieście są naszym sprzymierzeńcem w przystosowaniu do zmian klimatu i łagodzeniu ich skutków. Zieleń oczyszcza powietrze, łagodzi mikroklimat, poprawia warunki życia mieszkańców, może zarówno wytwarzać granice, wydzielać przestrzennie jednostki miasta, jak i je scalać. Pozytywnych aspektów jest bardzo wiele i będą one przedmiotem dyskusji w toku dalszych prac nad Planem.
19 marca zakończyły się co prawda konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta, ale to jeszcze nie koniec! Każdy iławianin miał okazję przesłać własne uwagi i spostrzeżenia do Planu oraz sugestie zmian, których wymaga nasza miejska przestrzeń. - Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w spotkaniu oraz za przesłane propozycje. Osoby, którym nie udało się uczestniczyć w naszej zdalnej dyskusji, zachęcamy do zapoznania się z prezentacją poniżej i założeniami MPA, a także przypominamy, że kolejna runda konsultacji zaplanowana jest na przełom września i października 2021 – mówi Krzysztof Portjanko zastępca burmistrza miasta. Mamy nadzieję, że wówczas spotkamy się już osobiście i w jeszcze szerszym gronie. Do zobaczenia!

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net