Dotacja do wymiany kotłów - ruszyły wnioski na 2021 rok
5 stycznia 2021
Dotacja do wymiany kotłów - ruszyły wnioski na 2021 rok

Ruszył kolejny nabór wniosków na udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych. Na ten cel w budżecie miasta na rok 2021 przeznaczono 200 000 zł.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych, osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski są udostępnione w linkach poniżej oraz na stronie Biuletyny Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Iławy (www.bip.umilawa.pl); można je również pobrać w pokoju 120 w Ratuszu przy ul. Niepodległości 13.

Dotacja udzielana jest przed realizacją zadania i obejmuje następujące koszty:

  1. zakup i montaż urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, olejowym, paliwem stałym oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną, zamontowanych po raz pierwszy;
  2. wykonanie instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania;
  3. zakup i montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego);
  4. zakup i montaż węzła cieplnego – w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 80% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż:

  • w przypadku wniosków złożonych w latach 2020-2021:

a) przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej - 10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,
b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym - 5 000 zł;
c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusztowych spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 3 000 zł

  • w przypadku wniosków złożonych w roku 2022:

a) przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej - 10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,
b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym - 4 000 zł;
c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusztowych spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 2 000 zł

  • w przypadku wniosków złożonych w latach 2023 - 2024:

a) przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej - 10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,
b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym - 3 000 zł;
c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusztowych spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 1 000 zł.

Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net