Niepodległa 2021
4 stycznia 2021
Niepodległa 2021

Konkurs Niepodległa 2021 jest realizowany w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

W naborze mogą wziąć udział:

  • samorządowe instytucje kultury
  • organizacje pozarządowe

Na jakie działania można otrzymać wsparcie?

  • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  • rekonstrukcje historyczne;
  • wystawy wraz z katalogami;
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu-warsztaty,gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  • murale;
  • działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznychstron internetowych i aplikacji.

Więcej informacji

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net