Baner Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Podstrefa Iława Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje obszar o powierzchni 17,4 ha. Tereny te położone są między ulicą Piaskową a Przemysłową oraz przy ulicy Ziemowita. Do zagospodarowania pozostało wciąż 9 ha wolnych gruntów. Szczegóły dotyczące wolnych terenów znajdujących się w Podstrefie Iława znaleźć można na stronie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w ramach Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia dochodu z podatku dochodowego. Zwolnienie to przysługuje z dwóch tytułów - z tytułu nowej inwestycji i z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.

Przy korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu nowej inwestycji podstawą naliczenia maksymalnej wysokości pomocy jest suma kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. Definicję wydatków kwalifikowanych zawiera § 6 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy w wysokości co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji. Minimalna wysokość inwestycji musi wynosić 100 tys. €.

Przy korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy podstawą naliczenia maksymalnej wysokości pomocy są dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. Dla województwa warmińsko-mazurskiego maksymalną wysokość pomocy przepisy ustalają na poziomie 50% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10% a dla małych o 20% (z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu).

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net